Kapoenen Kiewit

Dag kapoenen en ouders!

Op deze takpagina kan je alle info vinden over Kapoenen Kiewit, de leiding en al onze activiteiten. Binnen onze tak zijn alle jongens welkom van 6 tot 7 jaar oftewel het eerste en tweede leerjaar. Onze lokalen voor de kapoenen zijn gelegen in de Putvennestraat 80 in Kiewit. Wij hebben op een aantal uitzonderingen na elke week vergadering van 14u tot 17u aan de lokalen of op verplaatsing. U kan alle informatie in verband met activiteiten altijd terugvinden in het programmaboekje en op de site. Wij vragen ook indien jullie kapoen niet aanwezig kan zijn op de activiteiten om dit een paar dagen op voorhand te melden aan ons. Voor meer vragen of onduidelijkheden of om gewoon eens te praten over hoe de scouts eigenlijk is, aarzel dan niet om ons telefonisch te contacteren of ons een email te sturen naar kk@sint-martinus.be.

Events


  • 30 September 2023
  • 14.00-17.00
  • Kinderboerderij
  • Kapoenen Kiewit

Kiewitstein

Welkom tovenaars. Ik heb een brief van zweinstein ontvangen waarin jullie allen geselecteerd zijn om een echte ti ta tovenaar te worden! Oefen alvast maar wat Latijn want het eindexamen zal ver-schrikkelijk moeilijn en Latijns zijn.

    


Leiding

Sint-Martinus den XIIde - Arthur Breemans
Arthur Breemans
Pronkende Agame

Agame

Deze hagedis is een schrokop. Hij is grappig, ondeugend, nieuwsgierig en uitdagend. De Agame past zich vlot aan. Hij is erg snel, soms merkwaardig, maar ongevaarlijk. De Agame is verzot op zon en warmte. Hij intimideert zijn vijanden door grootdoenerij.

Sint-Martinus den XIIde - Corneel Minne
Corneel Minne
Mijmerende Nandoe

Nandoe

Deze loopvogel trekt grazend over grote open vlaktes. De Nandoe is sociaal en verdraagzaam, niet alleen ten opzichte van familie en vrienden, maar ook naar anderen. Hij is rustig en een doorzetter. Als hij gewond is, loopt hij gewoon verder. Hij volgt de troep zolang hij kan. De Nandoe loopt en springt snel, maar beweegt voorzichtig.

Sint-Martinus den XIIde - David Dewachter
David Dewachter
Stern

Stern

Deze zeevogel vliegt vlug en behendig. Hij is zorgeloos en vrolijk. Meestal is de Stern mild en begrijpend, maar als hij voor jongen moet zorgen, kan hij ook wel jaloers en opvliegend zijn. Hij is praatgraag. Een doortocht van een Sternkolonie blijft dan ook zelden onopgemerkt.

Sint-Martinus den XIIde - Mathieu Orye
Mathieu Orye
Beo

Beo

Deze koddige, sprekende vogel voelt zich op alle terreinen thuis. Hij leeft in groepjes. De Beo is nieuwsgierig, erg actief, rumoerig, maar soms ook schuw. Hij is aanhalig, vriendelijk en steeds snel geïnteresseerd. De Beo is een goede imitator.Beheer deze pagina